Program za polaganje

ŽUTI POJAS – 5. KYU

Odbrana od hvata za istu ruku – (prva forma) poluga na zglobu šake sa fiksacijom na grudima

Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu šake i laktu, prolazak spolja

Odbrana od hvata za suprotnu ruku – poluga na zglobu šake i laktu

Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na vratu i bacanje

Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu šake (izvrtanje)

Odbrana od hvata za rame, rever ili grudi – poluga na zglobu šake sa fiksacijom na grudima

Odbrana od udarca odozgo u glavu – propuštanje spolja ili ulazak unutra

Odbrana od kružnog udarca rukom sa strane u glavu – presretanje i fiksacija na ramenu, poluga na zglobu šake

Odbrana od hvata otpozadi jednom rukom za okovratnik – poluga na zglobu ili laktu

Odbrana od obuhvata oko struka otpozadi – hvat za nogu i rušenje sa kontrolom

 

NARANDŽASTI POJAS – 4. KYU

Odbrana od hvata za suprotnu ruku – poluga na zglobu šake i laktu

Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu šake (fiksacija hvata na zglobu šake)

Odbrana od hvata sa dve za dve ruke – poluga na zglobu šake i laktu (prolaz spolja)

Odbrana od udarca odozgo u glavu – presretanje i poluga na zglobu šake

Odbrana od kružnog udaraca nogom – poluga na peti (Ahilova tetiva)

Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – izvrtanje šake i poluga na malom prstu (provlakom ispod ruke )

Odbrana od hvata sa dve za dve ruke – poluga na zglobu šake pod pazuhom

Odbrana od udarca odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje

Odbrana od udarca odozgo u glavu – poluga na zglobu šake prethvatom sa obe ruke

Odbrana od uboda nožem odozdo (blok, uvrtanje šake i fiksacija)

Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – poluga na zglobu šake

 

ZELENI POJAS – 3. KYU

Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – poluga na zlobu šake i laktu (ulazak unutra i savijanje šake prolaskom spolja)

Odbrana od udarca pesnicom u stomak – poluga na vratu i bacanje

Odbrana od hvata za rever – provlak glavom i poluga na zglobu šake i laktu

Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – ulazak unutra izvlačenjem ruke i poluga na laktu

Odbrana od hvata za istu ruku – propuštanje spolja sa provlakom ispod ruke i poluga na malom prstu

Odbrana od udarca odozgo u glavu – propuštanje spolja sa provlakom ispod ruke i poluga na malom prstu

Odbrana od udarca nogom u stomak – presretanje spolja, bacanje i kontrola

Odbrana od udarca pesnicom u stomak pravo – poluga na zglobu šake (propuštanje spolja i prehvat rukama)

Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – ulazak unutra telom, hvat nadlaktom ruke i bacanje šamarom

Odbrana od hvata otpozadi za okovratnik – okret spolja i poluga na vratu

Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – provlak i poluga na malom prstu

 

PLAVI POJAS – 2. KYU

Odbrana od uboda nožem odozgo – propuštanje udarca spolja nadole provlakom ispod ruke i poluga na zglobu šake (pritisak dlanom na prste)

Odbrana od uboda nožem u stomak pravo – propuštanje spolja i poluga na laktu

Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – propuštanje protivnika spolja, poluga na vratu pothvatom i bacanje povlačenjem glave nadole

Odbrana od hvata za rame i udarca odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje

Odbrana od kružnog udarca nogom – ulazak unutra, provlačenje ispod noge i rušenje, fiksacija

Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – provlak i poluga na vratu

Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – provlak i povlačenje ruke ispod pazuha

Odbrana od udarca pesnicom u stomak pravo – propuštanje spolja i rušenje šamarom ili udarcem

Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – blok, presretanje nadhvatom lakta, povlačenje odozgo i poluga na zglobu šake

Odbrana od kružnog udarca u glavu – ulazak unutra, prebacivanje ruke preko glave sa polugom na palcu, zglobu, šaci, laktu

Odbrana od udarca odozgo u glavu spreda – predsretanje, postavljanje ramena ispod pazuha i rušenje protivnika okretanjem njegove glave

Odbrana od udarca odozgo u glavu – okret spolja i postavljanje pod pazuh, udarac rukom u bradu i poluga na laktu

Odbrana od udarca odozgo u glavu – direktan ulazak unutra i rušenje protivnika okretanjem unazad

 

BRAON POJAS – 1. KYU

Odbrana od hvata otpozadi za okovratnik – ulazak unutra, hvat nadlaktom i šamar sa rušenjem

Odbrana od obuhvata otpozadi oko vrata i hvat za ruku – dve varijante: 1. prebacivanjem ruke koja drži ruku 2. provlakom ispod ruke koja drži vrat

Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – provlak, ukrštanje ruku, poluga

Odbrana od udarca rukom (pesnicom) u glavu – propuštanje spolja, poluga na vratu

Odbrana od udarca rukom (pesnicom) u glavu – propuštanje spolja, poluga izvrtanjem na ruci

Odbrana od obuhvata otpozadi oko vrata i hvat za ruku – provlak, gušenje reverom kimona i kontrola

Odbrana od kružnog napada nožem – direktna blokada sa uvrtanjem ruke

Odbrana od uboda nožem odozdo sa strane – poluga torzijom na laktu i zglobu šake

Odbrana od hvata za rever i noža na grlu – propuštanje spolja, poluga na ruci ekstenzijom

Odbrana od direktnog uboda u stomak – propuštanje spolja, poluga na zglobu šake i okret sa potpunim izvrtanjem šake

Odbrana od kružnog udarca u glavu – direktan ulazak, blok sa povlačenjem lakta odozdo (pothvatom i hvatom za šaku)

Odbrana od pištolja – napad spreda (2 forme)

Odbrana od pištolja – napad otpozadi (2 forme, spolja i unutra)

 

CRNI POJAS – 1. DAN

Sve vrste kretanja, sve vrste padova i leteći padovi

Poznavanje metodike treninga realnog aikidoa (potrebno najmanje godinu dana asistiranja na treninzima)

Poznavanje teorije realnog aikidoa

Poznavanje fizičke pripreme u realnom aikidou

 

Tehnike realnog aikidoa:

Odbrana od karate udaraca

Odbrana od istovremenog napada dva ili više napadača koji napadaju različitim hvatovima

Odbrana od dva napadača na sve vrste napada

Odbrana od napada nožem – jedan napadač

Odbrana od napada nožem – više napadača

Odbrana od napada palicom

Odbrana od napada pištoljem

Slobodan prikaz raznih kombinacija tehnika

 

Program za polaganje - Realni aikido

 

Comments are closed.