Svetski Centar Realnog Aikidoa

Svetski centar Realnog aikidoa ( SCRA) je organizacija osnovana 16. decembra 1993. godine u Beogradu, sa ciljem da objedinjuje i usmerava rad klubova u zemlji i inostranstvu. Kako je interesovanje za realni aikido svakim danom sve veće, broj zemalja članica se neprekidno povećava.

Trenutno, pod okriljem SCRA radi 190 klubova i sekcija, u više od 20 zemalja širom sveta.

ZemljeClanice


Zvanična dokumenta svetskog centra realnog aikidoa

 Diploma  Budo pasos

Amblemi

   

Detaljnije o svetskom centru realnog aikidoa možete pogledati na stranici http://www.wcra.rs/

Comments are closed.